Парни котли високо налягане

При разработването на парните котли Viessmann тясно си сътрудничи със водещите производители на горлеки. Резултатът от съвместната работа са котли с минимални стойности на вредните емисии и висока гъвкавост по отношение на приложението.