Vitomax HS Tип M73B - компактен и ефективен

 

Спечелете с тези предимства

  • Енергоспестяваща топлоизолация
  • Голяма парна камера с ниско натоварване
  • Висок коефициент на ефективност до 95,5%
  • Водноохладен вход на горелката и водноохладяема задна камера за обръщане на посоката
  • Специална конструкция без напрежение


Пара с високо налягане за индустрията

Парният котел високо налягане Vitomax HS Tип 73B е правилното решение за големи индустриални предприятия от хранително-вкусовата промишленост, за производство на торове, строителни материали, преработка на хартия, прдприятия от химическата и фармацевтичната индустрия, а също така и за болници и рафинерии.

Der Котелът осигурява постоянно производство на пара с мощности от 0,5 до 4 t/h, с допустимо работно налягане от 6 до 20 bar (до 30 bar по запитване).

Благодарение на странично разположената пламъчна тръба се постига една много компактна конструкция на котела, която изпълнява изискванията за ефективно производство на пара.


Голяма парна камера с ниско натоварване на тръбите

Отстоянията между тръбите за изгорели газове, както и разстоянията между тях и пламъчната тръба и кожуха на котела са далеч над минимално изискуемите.

Разделените димоотводни тръби и пламъчна тръба намаляват натиска върху стените и осигуряват висока сигурност на работа и дълъг живот на котела.

Ъгловите анкери на котела са винаги разположени по двойки. Така се разпределят силите в конструкцията, намалява се напрежението и се повишава живота на котела.

Разрез на продукта

Преглед

Паропроизводство (t/h)
0,5 до 4 t/h
Коефеициент на ефективност
до 95,5 (с интегриран економайзер)
Допустимо работно налягане
6 до 20 bar (до 30 bar по запитване)
Гориво
icon-oel.png icon-gas.png
нафта (HEL), втечнен или (био-) природен газ
Области на приложение
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
обществени и търговски обекти, индустрия, ново строителство и модернизиране
Техника на управление
Лесно обслужване с програмируем контролен шкаф (SPS) с ясно, ергономично графично меню (10,4 Zoll цветен-Touch-Panel)
Други особености
Триходов котел с и без економайзер. Парен котел високо налягане на нафта/газ отговаря на директивата за уреди под налягане 97/23/EС и регламент TRD-Regelwerk. Котел с класическа конструкция, със странично разположена горивна камера.
Разрез на продукта парен котел високо налягане Vitomax 200-HS Tип M73A