Парни котли ниско налягане

Vitoplex 100-LS са триходови котли с ниско натоварване на горивната камера. Това означава най-добри предпоставки за чисто горене с ниски стойности на емисиите азотен оксид.