Соларни инсаталции за обществения сектор

Соларните инсталации винаги предизвикват интерес когато в обществения сектор процесите се нуждаят от толина на сравнително ниско ниво. С наличните на пазара колектори  (с изключение на специфичните инсталации) в средн Европа може да се осигури топлина с около 80 °C от соларни инсталации.

Соларна инсталация

Алтернативни решения за високо потребление 

В някои отрасли на индустрията е необходима топлина с много високи температури за работните процеси. Към тях се числят производствените предприятия за хранителни стоки, торове, строителни материали, както и фармацевтичните предприятия и болниците.

Ако е необходимо ниско температурно ниво на топлината, то използването на соларни инсталации за обществения сектор и производствените предприятия е алтернативно решение и икономически оправдана инвестиция. В зависимост от димензионирането на инсталацията, региона и климата соларната инсталация може да покрие голяма част от необходимата топлина. Преди всичко през летните месеци една такава инсталация може значително да редуцира разходите за енергия. Освен това се опазва и околната среда, като се намалява значително използването на фосилни горива.