Vitomax 200-LW M64A - прегрята вода до 120 °C


Спечелете с тези предимства

  • Горене с ниски стойности на емисиите азотен оксид
  • Сигурно топлоотдаване; опростено хидравлично свързване
  • Минимални топлозагуби благодарение на оптимална топлоизолация
  • Контролен шкаф Vitocontrol за всички специфични регулиращи и управляващи системи на котела
  • Отговаря на директива за уреди под налягане 97/23/EС или директива за газови уреди 90/396/EWG


Надежден и с доказано качество

Vitomax 200-LW M64A e котел за прегрята вода за допустима температура в подаващата линия до 120 °C, работно налягане 6, 10 и 16 bar и отоплителна мощност от 8,0 до 20,0 MW.

Конструкция без напрежение гарантира дълъг живот на котела.

Широки водни стени и голямото водно съдържание на котела осигуряват добра собствена циркулация и сигурно топлоотдаване. Допълнителни котлени помпи не са необходими. Ниско съпротивление от страна на горивните газове благодарение на оптимално разположение на топлообменните повърхности и димоотводните тръби.


Времето е пари

Това важи особено за индустрията и производствените предприятия, където отоплителните централи за най-кратко време трябва да осигурят достатъчно топлина за производствените процеси.

Едно предварително подготвено оборудване за защитни температури до 110°C и 120°C намалява времето за проектитране и инсталиране и спестява разходи.

Подобни продукти