Vitomax 300-LT M343B - за допустими температури до 120°C


Спечелете с тези предимства

  • Коефициент на ефективност до 96%
  • Кондензната техника повишава ефективното оползотворяване на енергията с до 10%
  • Икономично потребление на енергия благодарение на плавно понижаваща се температура на котелната вода
  • Контролен шкаф Vitocontrol за всички специфични регулиращи и управляващи системи на котела
  • Отговаря на директива за газови уреди 2009/142/EG (при единично изпитание също и на директива за уреди под налягане 97/23/EG)


Този котел поставя стандарти

Котелът за прегрята вода Vitomax 300-LT поставя стандарти в мощностите до 6 MW: нискотемпературният триходов котел с многопластови конвекционни топлообменни повърхности от дуплекс-тръби и ниско натоварване в горивната камера позволява температури на подаване до 120 °C.

Благодарение на дуплекс-тръбите са възможни много ниски температури на връщащата вода (38°C при работа на нафта, 45°C при работа на газ).

И без това високият коефициент на ефективност може допълнително да се повиши при монтирането на топлообменник отработени газове/вода Vitotrans 300.

Ниските вредни емисии и много лесната поддръжка са част от предимствата на котела.

Освен отличната техника, котелът беше отличен и за атрактивния дизайн: през 2014 получи златна награда за дизайн German Design Award.


Опростено хидравлично свързване

Vitomax 300-LT не изисква минимален обемен поток на горещата вода. Широките водни стени осигуряват добра собствена циркулация и сигурно топлоотдаване.

Не са необходими допълнителни котелни помпи, което значително улеснява хидравличното свързване на котела.

Едно предварително подготвено оборудване за защитни температури до 110°C и 120°C намалява времето за проектитране и инсталиране и спестява разходи.

Подобни продукти