Търсене на продукти
Vitoplex LS

Парогенератор с ниско налягане

Компактен триходов котел за производство на пара с ниско налягане. Производителност от 0,26 до 2,2 t/h.

Диапазон на мощността: от 0,26 до 2,2 t/h
Изгаряне с ниски емисии
Висока ефективност над 91,5
Високо качество на парата
Изгаряне с ниски емисии

Чрез триходов котел с ниско натоварване на горивната камера

Парогенератор с ниско налягане

Производителност: от 0,26 до 2,2 t/h

Висока ефективност

С над 91,5

Високо качество на парата

Благодарение на интегрираната парна сушилня и голямата повърхност за изпаряване

Намалени топлинни загуби

Чрез топлоизолация на котелното тяло

Устойчив капак на котела

Улеснява монтажа и поддръжката

Намаляване на усилията за планиране благодарение на координираните аксесоари

Ако е необходимо, се предлага и предварително сглобена, с тръби и предварително окабеляване

Vitoplex LS —  препоръчван за търговията, занаятчийството и промишлеността.

Vitoplex LS е бойлер за допустимо работно налягане от 1 бар (високо налягане), но в зависимост от приложението може да се намали до 0,5 бара (ниско налягане). Типични приложения за този котел се намират в перални и пекарни с тяхната необходимост от ниско налягане на парата.

Vitoplex LS е компактен триходов котел за производство на пара с ниско налягане в диапазон на мощност от 0,26 до 2,2 t/h. Конструкцията на този котел е изпитана хиляди пъти. Котелът е проектиран за допустимо работно налягане от 1 бар (високо налягане). В зависимост от изискванията работното налягане може да бъде намалено до 0,5 bar (ниско налягане).

Голямото съдържание на вода в комбинация с големите разстояния между тръбите за димни газове и големите разстояния между вътрешните части и корпуса на котела осигуряват добро образуване и извличане на пара.

Ниското материално натоварване, дължащо се на напълно охладената с вода задна деформация, и липсата на тухлени облицовки стоят в основата на изключително нисконатоварена конструкция на котела.

Като особено положително се оценява доброто поведение на котела при променливо натоварване, дължащо се на голямото съдържание на вода.

Благодарение на конструкцията се избягва наличието на остатъчна влага  в парата дори в случай на внезапно и  значително понижено количество пара. Въпреки това продължава да се осигурява висококачествена пара.  Голямата парна камера с подходящо оразмерена изпарителна повърхност и интегрирана  паросушилня подпомага тази гъвкава функция.

С много ниското си обемно натоварване на горивната камера в комбинация с триходовата конструкция този котел също така  не надвишава и строгите ограничения за емисиите.

Разрез на продукта