Vitocell 160-E

За буфериране на гореща вода в комбинация със соларни системи, термопомпи и котли на твърдо гориво.


Спечелете с тези предимства

  • Улеснено инсталиране, благодарение на вграден соларен топлообменник. Не е необходима допълнителна помпа.
  • Оптимизирано подреждане на изводите за свързване с повече отоплителни уреди включително термопомпи и котли на твърдо гориво.
  • Опционлно може да се монтира електронагревател.
  • По-добро оползотворяване на слънчевата енергия благодарение на система за многослойно зареждане - така по-бързо се използва соларната енергия в горната част на буферния съд.
  • Модул за прясна вода Vitotrans 353 за хигиенично подгряване на топла вода на проточен принцип се предлага като принадлежност.
  • Присъединителен сет с помпена група Solar-Divicon за монтаж на Vitocell се доставя като принадлежност.

Разрез на продукта

Разрез на продукта Vitocell 160-E