Соларни инсталации - топлина от слънцето – безплатна и достъпна

Всеки, който днес инвестира в нова отоплителна инсталация, трябва да планира и соларна инсталация. Така Вие ще спечелите от по-ниско потребление на енергия и ще се радвате на по-ниски месечни разходи.

С инсталирането на слънчеви колектри Вие давате ясен сигнал за отговорното Ви отношение към околната среда, допринасяйки устойчиво за намаляване на вредните емисии CO2. С техниката на Viessmann Вие инвестирате в сигурно бъдеще и оптимално синхронизиране на отделните компоненти на инсталацията. С инвестиция в соларна инсталация увеличавате значително и стойността на Вашия имот.

С над 30 годишен опит в разработването и производството на термични соларни системи можете да се доверите на нашта техническа експертност и най-високо качество. Независимо дали ще изберете отопление с нафта или газ, отоплителна система на дърва или термопомпа - всички инсталации на Viessmann се комбинират перфектно със соларна система.

sonnenkollektoren.jpg
Плоски селективни и вакуумно-тръбни колектори

VitosolРазлики съгласно начина на използване

Най-общо имате възможност да използвате слънчевата енергия за подгярване на топла вода за битови нужди и подпомагане на отоплението. При всички случаи бихте спестили значително количество газ или нафта: със соларна инсталация използвате до приблизително 60 процента по-малко енергия годишно, която в друг случай би Ви била нужна за подгряване на топла вода. Ако комбинирате подгряването на топла вода с подпомагане на отоплението, годишно бихте спестили около 35 процента от общата необходима енергия.

Соларна инсталация за подгряване на топла вода

Основен елемент от това решение е бивалентен бойлер като например Vitocell 100-B. При достатъчно слънцегреене циркулиращият в инсталацията топлоносител загрява водата в бойлера посредством долната серпентина.

Когато се понижи температурата на водата при потребление, например при къпане, то при необходимост се включва котела за да доподгрее водата в бойлера чрез горната серпентина. 

С продуктовата програма Vitocell соларната инсталация се допълва от подходящ за съответната ситуация бойлер или буферен съд, осигурявайки висок комфорт. Можете да разгледате бивалентните бойлери от сериите Vitocell 100-U/W или Vitocell 100-B, комбинирани бойлери и буферни съдове като Vitocell 340-M. За всяко приложение Viessmann предлага подходящ бойлер или комбиниран с буферен съд, които да се свържат безпроблемно със слънчеви колектори. 

Соларна инсталация с бивалентен бойлер

Все пак какво трябва да съобразите преди да направите проект на инсталацията? 

Като най-общо правило за изчисляване на соларна инсталация за едно- и двуфамилни къщи важи следното: ако соларните колектори са разположени между югоизток и югозапад, то за всеки 100 литра обем на бойлера може да се приеме колекторна площ от 1,5 m² за плоски селективни колектори или 1,0 m² за вакуумно-тръбни колектори. При неблагоприятно разположение и/или наклон на колекторите трябва да се преизчисли необходимата колекторна площ спрямо параметрите на обекта.

Соларна инсталация за подгряване на топла вода за битови нужди и подпомагане на отоплението

Соларните колектори могата да се използват както за подгряване на топла вода за битови нужди, така и за подпомагане на отоплението. 

За целта се изгаражда система със соларен бойлер. Управлението на инсталацията следи дали зададаената стайна температура може да бъде достигната и ако темпаратурата падне под зададената стойност се включва котела. 

Соларна инсталация за подгряване на топла вода за битови нужди и подпомагане на отоплението

Може ли да се комбинира соларна инстлация с конвенционални радиатори?

Широко разпространено твърдение е, че соларната инсталация може да работи само с подово отопление. Разбира се, такава сиситема може да функционира и с радиатори. Спестената енергия е незначително по-малка на годишна база и на първо място това се дължи на по-високата температура на връзщане от радиаторите.


Как функционира една соларна инсталация?

За да гледате видеото, моля, кликнете на бутона play (възпроизвеждане). Моля, обърнете внимание, че при стартиране на видеото, данни за това се приемат и записват от YouTube. Детайли можете да намерите в нашата политика за защита на данните.

Wie funktioniert Solarthermie?
Нашият експерт Карстен Кулман обяснява как функционира соларната инсталация (на немски език).

Кондензна техника плюс соларна система

Кондензна техника плюс соларна система – оптимален резултат

Кондензният котел е едно много добро решение за всеки, който инвестира в нова отоплителна инсталация. Нафтовите и газовите конднезни котли на Viessmann оползотворяват до 98% от енергията в топлина.

В комбинация с високоефективни слънчеви колектори на Viessmann спестявате до 35% от разходите за отопление, ако слънчевите колектори се използват както за подгряване на битова вода така и за подпомагане на отоплението. Само за подгряване на вода за битови нужди може да се намали потреблението на енергия с до 60%. 

Соларни системи Wärme aus der Sonnenenergie

Слънчевите колектори на Viessmann предлагат за всяко изискване ефективно и икономично подгряване на битова вода и подпомагане на отоплението. С широката си продуктова програма от плоски и вакуумно-тръбни колектори Viessmann предлага гъвкави и индивидуални решения за всяко едно модерно отопление.  Kакво трябва да знаете за соларните инсталации...