Speicher-Wassererwaermer_stehend.jpg

Комфорт на топла вода за всяко потребление

С бойлерите Vitocell Viessmann предлага комфортно решение за производство на топла вода.

Бойлери за топла вода

Потреблението на топла и гореща вода е различно. От една страна то зависи от броя на местата за водочерпене от друга от начина, по който се използва водата. Един пример: В един хотел или кооперация с апартаменти сутрин рано е необходимо голямо количество топла вода за кратко време. Съответно по това време бойлерът трябва да осигури достатъчно количество вода, когато на много места в сградата едновременно се черпи топла вода.