Термопомпи icon-wp.png

Термопомпите използват регенеративна енергия от земята, слънцето, водите или въздуха. Те са първото нещо, за което се сещаме, когато става въпрос за избор на високоефективно, икономично и щадящо околната среда отопление.