Vitocell 100-L с отделен топлообменник Vitotrans 222

Заедно с предлагания отделно комплект топлообменник Vitotrans 222 (80, 120 и 240 kW) Vitocell 100-L представлява инсталация със зареждаща система за подгряване на БГВ. Комплектът топлообменник се състои от топлообменник, арматури и помпи.

Като принадлежности се предлагат смесителни групи, температурен регулатор както и управления Vitotronic 200-H, Tип HK1B или HK3B. Тази комплексна система се предпочита при следните приложения и условия:

 • Отоплителни кръгове, за които са необходими ниски температури на връщащата вода или при които температурата на връщане е огранична, напр. централни топлоснабдителни мрежи или кондензни котли. Чрез голямата разлика в темературите от страна на питейната вода при горещата вода се получава ниска температура на връщане; това допринася за високи ползи от конденза при използването на кондензна техника.
 • Големи обеми на бойлерите при фиксирани времена на зареждане и отнемане, напр. пикове на потребление при училища, болници, казарми, социални домове, многофамилни къщи и др.
 • Краткосрочни върхови потребления, т.е. източване на голямо количество топла вода и различни времена за доподгряване, напр. подгряване на топла вода в закрити басейни, спортни съоражения, индустриални предприятия, кланници и др.
 • Ограничено мясро за инсталиране, тъй като зареждащата система за БГВ осигурява големи мощности.


Спечелете с тези предимства

 • Стоманен бойлер с емайлирано покритие Ceraprotect за защита от корозия
 • Допълнителна катодна защита с магнезиев анод, анод с чужд ток се доставя като принадлежност
 • Лесно внасяне в помещението, благодарение на сваляща се топлоизолация
 • Минимални топлозагуби, гарантирани от високоефективна топлоизолация
 • Електронагревател и зареждаща дюза за свързване с термопомпи се доставят като принадлежности
 • В комбинация с комплект топлообменник Vitotrans 222 (принадлежност) е изклчително подходящ като зареждаща система за БГВ при работа с кондензен котел.
 • Зареждане на бойлера с точна до градус температура дори и при променливи температури на подаване
 • С високоефективни помпи за зареждане на бойлера и за гореща вода, с топлоизолация

Разрез на продукта

Разрез на продукта Vitocell 100-L