Vitocell 100-L с отделен топлообменник Vitotrans 222

Заедно с предлагания отделно комплект топлообменник Vitotrans 222 (80, 120 и 240 kW) Vitocell 100-L представлява инсталация със зареждаща система за подгряване на БГВ. Комплектът топлообменник се състои от топлообменник, арматури и помпи.

Като принадлежности се предлагат смесителни групи, температурен регулатор както и управления Vitotronic 200-H, Tип HK1B или HK3B. Тази комплексна система се предпочита при следните приложения и условия:

 • Отоплителни кръгове, за които са необходими ниски температури на връщащата вода или при които температурата на връщане е огранична, напр. централни топлоснабдителни мрежи или кондензни котли. Чрез голямата разлика в темературите от страна на питейната вода при горещата вода се получава ниска температура на връщане; това допринася за високи ползи от конденза при използването на кондензна техника.
 • Големи обеми на бойлерите при фиксирани времена на зареждане и отнемане, напр. пикове на потребление при училища, болници, казарми, социални домове, многофамилни къщи и др.
 • Краткосрочни върхови потребления, т.е. източване на голямо количество топла вода и различни времена за доподгряване, напр. подгряване на топла вода в закрити басейни, спортни съоражения, индустриални предприятия, кланници и др.
 • Ограничено мясро за инсталиране, тъй като зареждащата система за БГВ осигурява големи мощности.


Спечелете с тези предимства

 • Стоманен бойлер с емайлирано покритие Ceraprotect за защита от корозия
 • Допълнителна катодна защита с магнезиев анод, анод с чужд ток се доставя като принадлежност
 • Лесно внасяне в помещението, благодарение на сваляща се топлоизолация
 • Минимални топлозагуби, гарантирани от високоефективна топлоизолация
 • Електронагревател и зареждаща дюза за свързване с термопомпи се доставят като принадлежности
 • В комбинация с комплект топлообменник Vitotrans 222 (принадлежност) е изклчително подходящ като зареждаща система за БГВ при работа с кондензен котел.
 • Зареждане на бойлера с точна до градус температура дори и при променливи температури на подаване
 • С високоефективни помпи за зареждане на бойлера и за гореща вода, с топлоизолация
Beratung - kostenlos & unverbindlich

Partner vor Ort

Eine individuelle Beratung erhalten Sie bei Ihrem Viessmann Fachpartner vor Ort. Bitte geben Sie für die Suche Ihre Postleitzahl, für genauere Treffer Ihre komplette Anschrift ein.

Разрез на продукта

Разрез на продукта Vitocell 100-L