Speicher-Wassererwaermer_Wandgeraete.jpg

Висок комфорт на топла вода за всяко потребление

В продуктовата програма Vitocell ще намерите подходящия бойлер за Вашите изисквания. В зависимост от потреблението и възможностите за монтаж можете да избирате от хотизонтални или вертикални бойлери.

Бойлри за стенни уреди

Потреблението на битова горща вода във всяко домакинство е различно. То варира в зависимост от броя на хорта в домакинството както и от навиците при къпане: използването на душ или вана. Един пример: ако сутрин трябва да се изкъпи едно тричленно смейство в рамките на краткото време преди отиване на работа и училище, то бойлерът трябва да осигури голямо количество топла вода с постоянно висока температура за много кратък период от време. Който предпочита да вземе вана, също се нуждае от достатъчно количество топла вода за напълването на ваната. И в същото време бойлерът трябва да осигури достатъчно топла вода, когато при мнгогфамилни къщи се черпи едновременно вода от няколко места. Програмата бойлери Vitocell осигурява това потребление и изпълнява завишените изисквания по отношение на комфорт на топлата вода.