Vitocell 100-W

Стоящ бойлер за подгряване на битова гореща вода. Може да се постави под или до стенния котел, цветът на бойлера е съобразен с белия цвят на стенните котли.


Спечелете с тези предимства

  • Стоманен бойлер с емайлирано покритие Ceraprotect за защита от корозия.
  • Допълнителна катодна защита с магнезиев анод, анод с чужд ток се доставя като принадлежност
  • Подгряване на цялото водно съдържание, благодарение на разположена до дъното на бойлера серпентина
  • Минимални топлозагуби, гарантирани от високоефективна топлоизолация
  • Vitocell 100-W, Typ CUGA/CUGA-A, поставя се под котела, обем 120 и 150 литра
  • Vitocell 100-W, Typ CVA/CVAA-A, поставя се до котела, обем 160, 200 и 300 литра
  • Vitocell 100-W, Typ CVAA, поставя се до котела, обем 300 литра
  • Vitocell 100-W, Typ CVBB, поставя се до котела, обем 300 литра (двусерпентинен, за соларни инсталации)
  • Vitocell 100-W, Typ CVB, поставя се до котела, обем 400 литра (двусерпентинен, за соларни инсталации)

 

Разрез на продукта

Разрез на продукта Vitocell 100-W