Vitocell 340-M

Свързване с повече отоплителни уреди и хигиенично подгряване на БГВ с големи обеми на водочерпене, интегрирано в компактен комбиниран бойлер.


Спечелете с тези предимства

  • Комбинация от буферен съд и бойлер за БГВ
  • За отоплителни инсталации с повече отоплителни източника. Особено подходящ за свързване със соларни системи на Viessmann за подгряване на топла вода и подпомагане на отоплението.
  • С изводи, разположени на различни височини, е възможно свързването с повече отоплителни уреди, напр. котли на твърдо гориво. Температурата на слоевете не се повлиява.
  • По-малка площ за инсталиране и бърз монтаж – буферен съд и бойлер в един уред.
  • Интегрирана еластична и без напрежение вълнообразна тръба за питейна вода от високолегирана неръждаема стомана.
  • Оптимално използване на соларната енергия чрез целенасочено охлаждане на долната част на бойлера от голямата площ на тръбата за питейна вода.
  • Присъединителен сет с помпена група Solar-Divicon се доставя като принадлежност.  
Beratung - kostenlos & unverbindlich

Partner vor Ort

Eine individuelle Beratung erhalten Sie bei Ihrem Viessmann Fachpartner vor Ort. Bitte geben Sie für die Suche Ihre Postleitzahl, für genauere Treffer Ihre komplette Anschrift ein.

Разрез на продукта

Разрез на продукта Vitocell 340-M