Vitocell 360-M

Свързване с повече отоплителни уреди и хигиенично подгряване на БГВ с големи обеми на водочерпене, интегрирано в компактен комбиниран бойлер.


Спечелете с тези предимства

  • Комбинация от буферен съд и бойлер за БГВ
  • За отоплителни инсталации с повече отоплителни източника. Особено подходящ за свързване със соларни системи на Viessmann за подгряване на топла вода и подпомагане на отоплението.
  • DС изводи, разположени на различни височини, е възможно свързването с повече отоплителни уреди, напр. котли на твърдо гориво. Температурата на слоевете не се повлиява.
  • По-малка площ за инсталиране и бърз монтаж – буферен съд и бойлер в един уред.
  • Интегрирана еластична и без напрежение вълнообразна тръба за питейна вода от високолегирана неръждаема стомана
  • OОптимално използване на соларната енергия чрез целенасочено охлаждане на долната част на бойлера от голямата площ на тръбата за питейна вода
  • По-добро оползотворяване на слънчевата енергия благодарение на система за многослойно зареждане - така по-бързо се използва соларната енергия.
  • Присъединителен сет с помпена група Solar-Divicon за монтаж на Vitocell се доставя като принадлежност.  

Разрез на продукта, със Solar-Divicon (принадлежност)

Разрез на продукта Vitocell 360-M