Vitocell 360-M

Свързване с повече отоплителни уреди и хигиенично подгряване на БГВ с големи обеми на водочерпене, интегрирано в компактен комбиниран бойлер.


Спечелете с тези предимства

  • Комбинация от буферен съд и бойлер за БГВ
  • За отоплителни инсталации с повече отоплителни източника. Особено подходящ за свързване със соларни системи на Viessmann за подгряване на топла вода и подпомагане на отоплението.
  • DС изводи, разположени на различни височини, е възможно свързването с повече отоплителни уреди, напр. котли на твърдо гориво. Температурата на слоевете не се повлиява.
  • По-малка площ за инсталиране и бърз монтаж – буферен съд и бойлер в един уред.
  • Интегрирана еластична и без напрежение вълнообразна тръба за питейна вода от високолегирана неръждаема стомана
  • OОптимално използване на соларната енергия чрез целенасочено охлаждане на долната част на бойлера от голямата площ на тръбата за питейна вода
  • По-добро оползотворяване на слънчевата енергия благодарение на система за многослойно зареждане - така по-бързо се използва соларната енергия.
  • Присъединителен сет с помпена група Solar-Divicon за монтаж на Vitocell се доставя като принадлежност.  
Beratung - kostenlos & unverbindlich

Partner vor Ort

Eine individuelle Beratung erhalten Sie bei Ihrem Viessmann Fachpartner vor Ort. Bitte geben Sie für die Suche Ihre Postleitzahl, für genauere Treffer Ihre komplette Anschrift ein.

Разрез на продукта, със Solar-Divicon (принадлежност)

Разрез на продукта Vitocell 360-M