Vitocell 100-B

Вертикален бойлер за подгряване на битова гореща вода от соларни колектори и котли. Vitocell 100-B се предлага с водно съдържание 300, 400 и 500 литра.


Спечелете с тези предимства

  • Стоманен бойлер с емайлирано покритие Ceraprotect за защита от корозия
  • Допълнителна катодна защита с магнезиев анод, анод с чужд ток се доставя като принадлежност
  • Подгряване на цялото водно съдържание, благодарение на разположена до дъното на бойлера серпентина
  • Висок комфорт на топла вода, осигурен от бързото, равномерно подгряване посредством серпентини с голяма площ
  • Минимални топлозагуби, гарантирани от високоефективна топлоизолация
  • За бивалентно подгряване на битова гореща вода за свързване със слънчеви колектори и уреди за отопление. Топлината от слънчевите колектори се отдава на водата през долната серпентина. При моновалентно подгряване на БГВ с термопомпа - серпентините се включват по ред.
  • За по-лесното внасяне в помещението при бойлери Vitocell 100-B с обем 400 и 500 литра топлоизолацията се сваля.
  • По желание може да се достави и монтира допълнителен електронагревател.

Разрез на продукта

Разрез на продукта Vitocell 100-B тип CVB

Beratung - kostenlos & unverbindlich

Partner vor Ort

Eine individuelle Beratung erhalten Sie bei Ihrem Viessmann Fachpartner vor Ort. Bitte geben Sie für die Suche Ihre Postleitzahl, für genauere Treffer Ihre komplette Anschrift ein.