Отопление с топлина от въздуха и земята - използвайте регенеративната енергия по най-добър начин с термопомпа

Термопомпите използват регенеративната енергия от земята, слънцето, подпочвените води или въздуха. Във всички случай редуцирате използването на фосилни горива, спестявате ценни ресурци и намалявате вредните емисии CO2.

В същото време печелите от едно допълнително предимство: термопомпите на  Viessmann в по-голямата си част имат и фукции за охлаждане - „active cooling“- и „natural cooling“. Освен за отопление през студените дни, термопомпите осигуряват приятен климат и свеж хлад през лятото.

Нашата широка продуктова програма предлага подходящата термопомпа за всяко изискване. Още при проектирането на инсталацията трябва да се съобразят всички строителни и геоложки  особености както и Вашите индивидуални потребности и изисквания.

Термопомпите на Viessmann са подходящи за ново строителство и модернизиране на стари сгради. Могат да се комбинират със соларни инсталации и да работят заедно с нафтови котли или газови отоплителни инсталации в една мултивалентна система. Така Вашите индивидулани изисквания могат да намерят много ефективно решение.


Буферен съд за лед - иновативен топлоизточник за термопоми солен разтвор/вода

Буферен съд за лед - иновативен топлоизточник за термопоми солен разтвор/вода  

Термопомпите използват за топлоизточник околния въздух, топлината от земята или подпочвените води. Новата концепция на система с буферен съд за лед комбинира топлината от въздуха и земята и допълнително може да използва лъчението на слънцето като източник на топлоизточник.


Термопомпи Heizen mit Luft- und Erdwärme

Термопомпите са първото нещо, за което се сещаме, когато става въпрос за избор на високоефективно, икономично и щадящо околната среда отопление. Защото енергията, която използва термопомпата, е практически неизчерпаема и предоставена напълно безплатно от природата около дома ни. Отоплителната система се нуждае от съвсем малко електрическа енергия за захранване и помпа, за да оползотвори тази енергия. С термопомпена отоплителна система Вие сте независими от нестабилните цени на фосилните горива като газ и нафта, осигурявате изключителен комфорт в дома си и също така активно допринасяте за опазване на околната среда и намаляване на вредните CO2-емисии.