Термопомпи - прост принцип, ефективно действие
 

Принципът на функциониране на една термопомпа е сравним с този на хладилника - само че обратно.

При хладилника топлината се отвежда от вътре навън. Термопомпата функционира точно на обратно. Топлината от въздуха или земята чрез отоплителната система се отвежда в жилището.  За повишаване на температурата се компресира парата от хладилен агент, така че тя да е достатъчно висока за да отоплява и да подгрява битова вода. Термпомпите Vitocal 350-G достигат температура до 72 °C, Vitocal 300-A и Vitocal 350-A до 65 °C. С тези температури на подаване термопомпите могат да се използват и при модернизиране на стари инсталации, за да се постигнат достатъчно високи температури и при отопление на жилищните помещения с радиатори. 
 

Термопомпа - висока ефективност със Scroll-компресор

Висока ефективност със Scroll-компреоср

Решаващо значение за ефективността на една тернмопомпа е процесът на копресиране. Viessmann влага в своите уреди компресор Compliant-Scroll. Той се отличава с много нисък шум, ниско ниво на вибрации и изключително дълъг живот.

За създаването на топлина се отнема топлината например от околния въздух и с нея се изпарява хладилен агент. Така образувалият се газ се компримира от Scroll-компресора и с това се загрява. Загретият газ отдава топлината от кондензатора на водата за отопление или за подгряване на БГВ и отново се втечнява. Накрая намиращият се все още под налягане хладилен агент се освобождава в експанзионен вентил и кръговратът започва отначало.

Die Funktionsweise einer Wärmepumpe einfach erklärt

Термопомпата - начин на функциониране

Принципът на функциониране на термопомпата, както и физичните предпоставки достъпно обяснени от нашия експерт Карстен Кулман.

Youtube
Как различните типове термопомпи използват топлината от околната среда?

Откъде идва топлината в околната среда?

Карстен Кулман обяснява откъде идва топлината в околната среда и как тя се използва от различните типове термопомпи.

Youtube

Използване с различни енегрийни източници

Най-добрият топлинен източник зависи в конкретният случай от местните особености и необходимата топлина. Термопомпите на Viessmann могат да използват различни енергийни източници:

  • Въздух – на практика неограничен ресурс, минимални разходи за инвестиция
  • Земя – със площни колектори, земни сонди или ледохранилище, висока ефективност
  • Вода – особено висока ефективност, трябва да се съобрази качеството на водата
  • Отпадна топлина – в зависимост от наличността, обема и температурното ниво на отпадната топлина 
Термопомпа за използване на топлината от земята (колектор)

Топлина от земята (колектор)

[1] Vitocal термопомпа
[2] Бойлер за БГВ
[3] Буферен съд

Термопомпа за използване на топлината от земята (сонда)

Топлина от земята (сонда)

[1] Vitocal термопомпа
[2] Бойлер за БГВ
[3] Буферен съд

Термопомпа за използването на топлината от земята, въздуха и слънцето (ледохранилище)

Топлина от земята, въздуха и слънцето (ледохранилище)

[1] Vitocal термопомпа
[2] Ледохранилище
[3] Соларен-/Въздушен-абсорбер

Термопомпа за използване на топлината от въздуха

Топлина от въздуха

[1] Vitocal термопмпа
[2] Бойлер за БГВ
[3] Буферен съд

Термопомпа за използване на топлината от подпочвените води

Топлина от подпочвените води

[1] Vitocal термопомпа
[2] Бойлер за БГВ
[3] Буферен съд

Годишното работно число като характеристика

Коефициентът COP (COP = Coefficient of Performance = коефициент на перобразуване) е съотношението на отдадената топлина към вложената енергия. Годишното работно число е средната стойност на всички COP получени в рамките на една година.

Годишното работно число служи за сравнение на термопомпите по отношение на ефективността - СОР от своя страна е валидно само при определен работен режим и при дефинирани температурни условия.

При проектирането на инсталация с термопомпа трябва да се вземе под внимание работата и през цялата година. За целта отдадената през цялата година топлина се разглежда в съотношение с използваната от термопомпената инсталация електрическа енергия за същия период от време. При това под внимание се взима и електроенергията необходима за помпи, управления и т.н. Резултатът се означава като годишно работно число.