Котли за прегрята вода icons-gas-oel-25x25.png

Енергоспестяващото и щадящо околната среда производство на гореща вода както и високата сигурност и надеждност на инсталацията са най-важните изисквания на производствените предприятия и индустриалните инсталации. За това са необходими компетентна консултация, широка гама услуги и парни котли, които със своите показатели да осигурят икономично и устойчиво производство на гореща вода.