Котли за прегрята вода ниско налягане

Енергоспестяващото и щадящо околната среда производство на топлина както и високата сигурност и надеждност на инсталацията са най-важните изисквания към отоплителните инсталации на големите сгради. За това са необходими компетентна консултация, широка гама услуги и котли, които със своите показатели да осигурят икономично и устойчиво производство на топлина.