Котли за прегрята вода

Енергоспестяващото и щадящо околната среда производство на прегрята вода както и високата сигурност и надеждност на инсталацията са най-важните изисквания към отоплителните централи на големите сгради. Това изисква компетентно консултиране, широка гама услуги и котли, които със своите показатели осигуряват икономично и надеждно производство на топлина.