Модерни системни решения за жилищни сгради

За апартаменти, едно- и многофамилни къщи Viessmann предлага подходящи системни решения за всички енергоносители. Kомплексната продуктова програма на Viessmann включва кондензни уреди на нафта и газ, микро-когенератори със Стирлинг-мотор респ. PEM-горивна клетка, газови адсорпционни уреди и принадлежности.

В областта на регенеративните енергийни системи Viessmann предлага термични соларни инсталации за подгряване на битова гореща вода, подпомагане на отоплението и охлаждане на сгради както и специални котли на дърва, дървесен чипс и пелети. Продуктовата програма се доплъва от хибридни уреди, термопомпи и ледохранилища за използване на топлината от земята, подпочвените води и въздуха, също така фотоволтаични и вентилационни системи.
 


Продуктова програма

Тук ще намерите повече информация широката гама продукти на Viessmann. Изберете от иконите по-долу продуктовата група за да разгледате нашите решения. 

Търся продукт за производство на , работещ на .


Системни решения за ново строителство и модернизиране

Въпреки, че резервите от изкопаеми горива са ограничени, в световен мащаб потреблението на природен газ и нафта нараства. При това емисиите CO₂ загряват атмосферата и предизвикват промени в климата. Който мисли дългосрочно, постепенно се отказва от фосилните горива и залага на високоефективни системи за отопление, охлаждане, вентилация и производство на електроенергия и инвестира все повече в регенеративни енергийни източници. Тук ще намерите повече информация за нашите високоефективни решения за отопление на нови сгради и модернизиране.

Иновативно отопление за ново строителство & модернизиране

Комплексни решения за Вашето отопление

Научете повече
Heizen, Kühlen, Lüften und Strom erzeugen im Neubau

Отопление, охлаждане и вентилация за ново строителство

По-ниски разходи и грижа за околната среда

Heizung modernisieren: Einsparpotenzial nutzen

Модернизиране на отоплителни системи: спестете енергия

С модерните отоплителни системи спестявате до 30% енергия


Smart Home - интелигентен дом с Viessmann

Една от възможностите да намалите потреблението на енергия е да използвате интелигентни системи за управление на Вашата инсталация. Научете повече за интелигеннтната техника на Viessmann.

Smart Home

Smart Home

Направете своя дом интелигентен. С дигиталните решения Smart Home на Viessmann.
Bild: © visivasnc | Fotolia

ViCare App

Управлявайте Вашето отопление от Viessmann лесно и удобно по интернет. Спестете време и енергия.

Повече за ViCare App

Viessmann Apps

Управление на отоплителни инсталации Viessmann с приложения - запознайте се с различните функции и предимства на нашите приложения.

Научете повече