Vitocell 140-E

За буфериране на гореща вода в комбинация със соларни системи, термопомпи и котли на твърдо гориво.


Спечелете с тези предимства

  • Улеснено инсталиране, благодарение на вграден соларен топлообменник. Не е необходима допълнителна помпа.
  • Оптимизирано подреждане на изводите за свързване с повече отоплителни уреди включително термопомпи и котли на твърдо гориво.
  • Опционлно може да се монтира електронагревател.
  • Модул за прясна вода Vitotrans 353 за хигиенично подгряване на топла вода на проточен принцип се предлага като принадлежност.
  • Присъединителен сет с помпена група Solar-Divicon за монтаж на Vitocell се доставя като принадлежност.
Beratung - kostenlos & unverbindlich

Partner vor Ort

Eine individuelle Beratung erhalten Sie bei Ihrem Viessmann Fachpartner vor Ort. Bitte geben Sie für die Suche Ihre Postleitzahl, für genauere Treffer Ihre komplette Anschrift ein.

Разрез на продукта

Разрез на продукта Vitocell 140-E